41 Buddy Program

41 Club Netherlands Buddy Program

Het 41 Club Nederland programma om uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars te verenigen in een 41 Club.

De 41 Club Nederland is gestart met haar Buddy Program. Middels dit Program willen wij als 41 Club Nederland uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars verenigen binnen 41 Club Nederland.

 

Officieel zijn reeds als oud Tafelaars aangesloten bij 41 Club Nederland:

Almelo , Almere, Leusden , Ooststellingwerf, Roermond, Steenwijk, Winschoten, Woerden, Zoetermeer, Noordenveld en Nuenen.

Uiteraard willen wij als 41 Club Nederland groeien in aantal Clubs. Dit doen we onder andere middels ons landelijke Buddy Program dat wij in 2017 gestart zijn.

Wat houdt het Buddy Program in?

Middels dit Program willen wij uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars verenigen en overtuigen van de meerwaarde om officieel lid te worden van 41 Club Nederland.

Vanuit elke reeds aangesloten lokale 41 Club is minimaal één afgevaardigde (41 lid) deelnemer aan het landelijke Buddy Program. Deze persoon fungeert als ‘Buddy’ vanuit zijn eigen lokale 41 Club. Hij draagt als Buddy het ’41er’ zijn proactief zelfstandig zowel lokaal als regionaal uit. Hij benadert, naast zijn ‘eigen’ lokale Ronde Tafel, ook andere Ronde Tafels en ‘gelegenheidsclubs’ van oud Tafelaars  in de regio. Tijdens zijn contactmomenten draagt hij het ’41ers’ zijn uit. Op deze wijze overtuigt hij oud Tafelaars (en uittredende Tafelaars) om zich aan te sluiten bij een officiële 41 Club, dan wel zaait hij hiermee voor de toekomst.

De toegevoegde waarde van aansluiting bij 41 Club Nederland als nieuwe 41 Club

  • Een 41 Club zorgt voor een gewaarborgde continuering van vriendschap en verbondenheid met- en tussen oud-Tafelaars onderling;
  • Een 41 Club zorgt voor bevordering van ‘interlokale’ vriendschappen tussen oud-Tafelaars en -Clubs, middels een 41 Club;
  • 41 Club Nederland biedt de gelegenheid tot het opbouwen en onderhouden van Internationale vriendschappen en verbondenheid met- en tussen oud-Tafelaars wereldwijd, via aansluiting bij 41 International;
  • ‘Adopt, Adapt, Improve’ stopt niet bij 40!
  • In 41 Club verband is het makkelijker om de activiteiten van de lokale Tafel in groepsverband te blijven ondersteunen en het contact tussen ‘40 min en 40 plus’ duurzaam te onderhouden.

Kortom: May the Hinges of Friendship never Rust!

Wil jij als uittredend Tafelaar, oud Tafelaar of als gelegenheidsclub van oud Tafelaars in contact komen met een van onze Buddies.

Onze 41 Clubs zijn gerelateerd aan de district indeling van de Nederlandse Tafelronde. Neem dus contact op met een Buddy bij jou in de buurt. Zij vertellen je graag over de meerwaarde om officieel lid te worden van 41 Club Nederland.

Onze 41 Buddies zijn:

Is er nog geen Buddy in jouw Tafel district neem dan contact op met een van onze twee Landelijke Buddy Program Conveners:

Powered by WordPress. Designed by WooThemes