41 Club Netherlands Buddy Program

Het 41 Club Nederland programma om uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars te verenigen in een 41 Club.

De 41 Club Nederland is gestart met haar uitbreidingscommissie. De commissie wil uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars verenigen binnen 41 Club Nederland enthousiasmeren om toe te treden tot 41 Nederland.

 

Aangesloten gecharterde clubs bij 41 Club Nederland:

Almelo , Almere, Leusden , Ooststellingwerf, Roermond, Steenwijk, Winschoten, Woerden, Zoetermeer, Noordenveld, Nuenen, Meppel, Oosterhout en Kampen

In 2017 zijn wij gestart met de uitbreidingscommissie om Tafelaars en oud-Tafelaars bekend te maken met 41club Nederland. Onze doelstelling is om landelijk meer clubs te charteren.

Wat doet de uitbreidingscommissie?

De commissie brengt uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en Oud Tafelcubs (niet aangesloten bij 41club NL), bij elkaar. Onze uitdaging is om iedereen enthousiast te krijgen voor 41club Nederland!

Vanuit elke reeds aangesloten lokale 41 Club is minimaal één afgevaardigde (41 lid) deelnemer van de landelijke commissie. Deze persoon fungeert als ‘Buddy’ vanuit zijn eigen lokale 41 Club. Hij draagt als Buddy het ’41er’ zijn proactief zelfstandig zowel lokaal als regionaal uit. Hij benadert, naast zijn ‘eigen’ lokale Ronde Tafel, ook andere Ronde Tafels en ‘gelegenheidsclubs’ van oud Tafelaars  in de regio. Tijdens zijn contactmomenten draagt hij het ’41ers’ zijn uit. Op deze wijze overtuigt hij oud Tafelaars (en uittredende Tafelaars) om zich aan te sluiten bij een officiële 41 Club, dan wel zaait hij hiermee voor de toekomst.

De toegevoegde waarde van aansluiting bij 41 Club Nederland als nieuwe 41 Club

  • Een 41 Club zorgt voor een gewaarborgde continuering van vriendschap en verbondenheid met- en tussen oud-Tafelaars onderling;
  • Een 41 Club zorgt voor bevordering van ‘interlokale’ vriendschappen tussen oud-Tafelaars en -Clubs, middels een 41 Club;
  • 41 Club Nederland biedt de gelegenheid tot het opbouwen en onderhouden van Internationale vriendschappen en verbondenheid met- en tussen oud-Tafelaars wereldwijd, via aansluiting bij 41 International;
  • ‘Adopt, Adapt, Improve’ stopt niet bij 40!
  • In 41 Club verband is het makkelijker om de activiteiten van de lokale Tafel in groepsverband te blijven ondersteunen en het contact tussen ‘40 min en 40 plus’ duurzaam te onderhouden.

Kortom: May the Hinges of Friendship never Rust!

De leden van de uitbreidingscommissie zijn:

Is er nog geen Buddy in jouw Tafel district neem dan contact op met een van onze twee Landelijke Buddy Program Conveners: