Een duurzame Nederlandse bijdrage aan een betere wereld!

Als Immediate Past President weet je één ding zeker: het einde van je Hoofdbestuurstijd nadert. Dat lijkt misschien niet leuk (en toegegeven, dat is het ook niet!), toch gaat ook hier het spreekwoord op: ‘waar er één deur dichtgaat, gaan er twee nieuwe open!’ Kortom: afscheid nemen van het Nederlandse Hoofdbestuur van 41 Club geeft ruimte om nieuwe kansen te creëren en te grijpen! En omdat die insteek mij op het lijf geschreven is, zal het niet verbazen dat dàt ook precies hetgeen is wat ik ga doen. Mijn ambities in dat kader heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken: het Presidentschap van 41 International lonkt!

In de aanloop naar deze voordracht, die tijdens de Half Year Meeting van 41 International afgelopen oktober is gedaan, werd mij vanuit verschillende hoeken het ‘advies’ gegeven om als 41 Club Nederland toch vooral eerst een internationaal evenement te organiseren, zoals bijvoorbeeld een HYM-weekend. Al deze adviezen van ‘oude rotten’ in het 41 leven, zetten absoluut aan tot nadenken. Het organiseren van een internationaal weekend draagt naar mijn bescheiden mening echter weinig structureels en duurzaams bij aan onze prachtige organisatie. ‘Dat moet dus anders en dat kàn (veel) beter!’, was mijn uiteindelijke conclusie na zorgvuldige weging van alle her en der verzamelde adviezen.

Een combinatie van factoren

Kijkend naar de rol die je als Immediate Past President binnen een Hoofdbestuur vervuld, en dat ervaren nagenoeg alle IPP’s die ik erover heb gesproken, dan gaat het er voornamelijk om dat de bestuurlijke ervaring nog een jaar behouden blijft. Het is meer een adviserende rol dan eentje waarin je naam nog veelvuldig op actielijstjes wordt vermeld. En feitelijk hou je daarmee best een hoop tijd over… Tijd die je zou kunnen en moeten besteden aan andere activiteiten voor 41 Club. Je draagt dat lint immers niet voor niets en hoe vrijwillig het ook is, het is niet vrijblijvend! Aan de slag dus!

Ook in 2017 werden we geconfronteerd met de desastreuze gevolgen van de verandering van ons klimaat. Waar in voorgaande jaren onze buitenlandse vrienden vaak ‘de klos’ waren (bijvoorbeeld in Nepal en Italië), daar vaagde orkaan Irma deze keer een stukje Nederland overhoop. Het siert onze prachtige Roundtable-familie, nationaal en internationaal, dat we in dit soort crises altijd snel weten te schakelen door (meestal) een speciale pin in de verkoop te doen. Want we mogen onszelf dan misschien geen serviceclub willen noemen, alles bij elkaar opgeteld doen we ondertussen stiekem met z’n allen wel héél veel aan service voor de gemeenschap.

Het doel van de IPP Foundation is om alle internationale initiatieven ten behoeve van (financiële) ondersteuning bij calamiteiten en crises in een (41-) land, samen te brengen in één fonds. Een fonds wat door alle 41-ers wereldwijd gedragen wordt door een jaarlijkse donatie van € 4,10 per 41-er. Oftewel, een donatie van 2 biertjes per jaar… Het levert een fonds op, waarmee we internationaal nóg sneller kunnen schakelen, waarbij het minder moeite kost om financiële hulpmiddelen te genereren en waarbij de impact van de hulp (door de bundeling ervan), substantieel groter zal zijn! Plaats dit vervolgens onder het bezielende bestuur van een aantal Immediate Past Presidents (die hebben toch tijd over!) en je hebt een structureel, duurzaam, internationaal 41 intitiatief waarmee we, ook in mindere tijden, onze internationale vriendschapsbanden kunnen blijven onderstrepen, for years to come!

Meer weten? Neem contact op met onze Immediate Past President Sjoerd van Esch via  past.president@41club.nl