41 Buddy Program Netherlands 2017-2018

41 Club Netherlands Buddy Program

41 Buddy Program 2017-2018

De 41 Club Nederland heeft zich als doel gesteld om voor de AGM in juni 2018 van het huidige aantal officieel aangesloten lokale 41 Club (10 clubs peildatum april 2017) door te groeien naar minimaal 25 lokale 41 Clubs. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de invoering van het Buddy Program.

 

Officiële 41 Clubs welke reeds zijn opgericht (peildatum april 2017)

Almelo , Almere, Leusden , Ooststellingwerf, Roermond, Steenwijk, Winschoten, Woerden, Zoetermeer, Noordenveld.

Om deze doelstelling te bereiken is het van belang om de huidige 41 Clubs, Oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van Oud Tafelaars te verenigen en dat zij officieel lid worden van 41 Club Nederland.

Wat houdt het Buddy Program in?

De 41 Club Nederland is in juli gestart met haar Buddy Program. Middels dit Program willen wij als 41 Club Nederland dus oud Tafelaars, uittredende Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars verenigen en overtuigen van de meerwaarde om officieel lid te worden van 41 Club Nederland.

Vanuit elke reeds aangesloten lokale 41 Club wordt minimaal één afgevaardigde (41 lid) deelnemer aan het landelijke Buddy Program. Zoals gezamenlijk besloten op de AGM in juni jl. te Sneek. Deze persoon fungeert als ‘Buddy’ vanuit zijn eigen lokale 41 Club. Hij draagt als Buddy het ’41er’ zijn proactief zelfstandig zowel lokaal als regionaal uit. Hij benadert, naast zijn ‘eigen’ lokale Ronde Tafel, ook andere Ronde Tafels en ‘gelegenheidsclubs’ van oud Tafelaars  in de regio. Tijdens zijn contactmomenten draagt hij het ’41ers’ zijn uit. Op deze wijze overtuigt hij oud Tafelaars (en uittredende Tafelaars) om zich aan te sluiten bij een officiële 41 Club, dan wel zaait hij hiermee voor de toekomst.

Om het Buddy Program te verwezenlijken willen wij graag in contact komen met 41ers, welke als Buddy het ‘41er zijn’ samen met ons willen uitdragen. Zo ook binnen jullie 41 Club. Wie is jullie 41 Buddy binnen de Club?

Graag ontvangen wij via: iro@41club.nl de contactgegevens (naam, @adres en indien mogelijk 06-nr) van de Buddy welke jullie aandragen vanuit jullie 41 Club. Zodra wij deze gegevens ontvangen hebben zullen wij contact met hem opnemen om eea nader toe te lichten. En hem voorzien van alle benodigde informatie om zijn Buddy zijn uit te dragen.

Uiteraard kunnen Oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van Oud Tafelaars ook contact met ons opnemen. We vertellen graag over de meerwaarde om officieel lid te worden van 41 Club Nederland. Een van onze Buddies zal dan contact opnemen en voorzien van alle informatie.

Mocht je reeds informatie willen ontvangen neem dan contact op met: Roy Kroos IRO & Convenor Buddy Program 41 Club Nederland | iro@41club.nl | Tel: 06-23370612

Powered by WordPress. Designed by WooThemes