Het 41 Club Nederland programma om uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en gelegenheidsclubs van oud Tafelaars te verenigen in een 41 Club.

41 Club Nederland als vereniging wordt gevormd door de lokale 41 Clubs in Nederland. Dàt is ook exact waar het voor bedoeld is, een vereniging die op alle denkbare manieren interactie en vriendschapsbanden faciliteert en bevordert tussen lokale 41 Clubs en hun leden. De structuur van de vereniging kent een bestuur, het Nationale Hoofdbestuur van 41 Club Nederland. Daarnaast is tijdens de Halfjaarlijkse Ledenvergadering in Steenwijk (2019) besloten tot vorming van een Districtsraad, vanuit het oogpunt dat de groei van de vereniging wel ‘behapbaar’ en overzichtelijk moet blijven. Zodat iedere 41 Club en de leden zich in directe zin verbonden blijven voelen bij de vereniging.

De Districtsraad wordt gevormd door vier Districtsvoorzitters, ieder met een eigen district. Nederland kent dan ook tot op heden vier districten: Noord-West, Zuid-West, Noord-Oost en Zuid-Oost . Zij vormen de ‘liaison  officers’ tussen lokale 41 Clubs en het Hoofdbestuur. Wat overigens in het geheel niet betekent, dat de Hoofdbestuursleden niet nauw betrokken zijn bij het wel en wee van alle 41 Clubs in Nederland, integendeel!

Bij het oprichten en charteren van een nieuwe lokale 41 Club is de Districtsvoorzitter vanuit 41 Club Nederland hèt aanspreekpunt voor jullie vragen, ondersteuning en alles wat er verder maar denkbaar is waarvoor je graag contact wil opnemen. Hieronder tref je per district de contactgegevens van de Districtsvoorzitters van 41 Club Nederland.

District Noord-West  Allard Lith (Almere)                      06-54725252   allard@fam-lith.nl

District Noord-Oost  Sjoerd Ijzerman (Steenwijk)          06-24222255  sjoerd@ijzerman.nu

District Zuid-West    Vacature/ a.i.Allard Lith (Almere)  06-54725252   allard@fam-lith.nl

District Zui-Oost      Gyuri van de Bilt (Roermond)        06-55893101  gyuri@vandebilt.com                        

 

Aangesloten gecharterde clubs bij 41 Club Nederland:

Almelo, Almere, Leusden, Ooststellingwerf, Roermond, Steenwijk, Winschoten, Woerden, Zoetermeer, Noordenveld, Nuenen, Meppel, Oosterhout, Kampen, Bergen op Zoom, Krimpenerwaard en Veenendaal.

Wat doet de Districtsraad?

In 2019 zijn wij gestart met de Districtsraad om Tafelaars en oud-Tafelaars bekend te maken met 41club Nederland.

De Districtsraad brengt uittredende Tafelaars, oud Tafelaars en Oud Tafelclubs (niet aangesloten bij 41club NL), bij elkaar. Onze uitdaging is om iedereen enthousiast te krijgen voor 41club Nederland! Tijdens zijn contactmomenten draagt hij het ’41ers’ zijn uit. Op deze wijze overtuigt hij oud Tafelaars (en uittredende Tafelaars) om zich aan te sluiten bij een officiële 41 Club, dan wel zaait hij hiermee voor de toekomst.

Hij benadert, naast zijn ‘eigen’ lokale Ronde Tafel, ook andere Ronde Tafels en ‘gelegenheidsclubs’ van oud Tafelaars  in de regio. In samenwerking met de Nederlansche Tafelronde proberen de districtsvoorzitters dichter bij de Tafels te komen in de regio. Vanzelfsprekend kan aanmelding van een potentiele club ook gedaan worden via de website middels het contact formulier.

De toegevoegde waarde van aansluiting bij 41 Club Nederland als nieuwe 41 Club

Met enige regelmaat wordt het Hoofdbestuur benaderd door individuele leden of clubs met de vraag “wat krijgen wij terug voor de aansluiting bij 41 Club Nederland en het bedrag wat we daarvoor betalen?”
Een zéér terechte vraag! Een deel van de toegevoegde waarde die 41 Club Nederland voor haar leden faciliteert, is niet voor iedereen direct zicht- of tastbaar. Om samenhang en verbinding in de ruimste zin vorm te kunnen geven voor de clubs en leden, is er binnen 41 Club Nederland een organisatiestructuur neergezet en zijn daarbij behorende faciliteiten gecreëerd waar kosten voor worden gemaakt. Alle toegevoegde waarden waar je als 41-lid aanspraak op kunt maken door je lidmaatschap, zetten we hieronder graag voor je op een rijtje:
– 41 Club Nederland –
De Nederlandse Associatie voor oud-leden van de Nederlandsche Tafelronde
1. Je bent, als club en als individu, aangesloten bij een groeiende nationale organisatie die zorgdraagt voor samenhang en verbinding tussen 41 Clubs in Nederland en die daarnaast verbinding verzorgt met 41 Clubs en leden in internationaal verband. In het contributiebedrag per lid, zit ook het contributiedeel wat afgedragen wordt aan 41 International;
2. 41 Club Nederland faciliteert een website en nieuwsbrieven waarop al het laatste nieuws te vinden is, evenementen worden aangekondigd, etc.;
3. 41 Club Nederland faciliteert een webshop waarin men 41-regalia kan aanschaffen, inclusief betalingsmogelijkheid en handling op de achtergrond;
4. 41 Club Nederland faciliteert een ledenadministratie en digitale boekhoudomgeving;
5. 41 Club Nederland faciliteert een “lief & leed-budget” (bijvoorbeeld t.b.v. bloemstuk en/of ontvangst internationale gasten etc. bij overlijden);
6. 41 Club Nederland faciliteert de organisatie van de jaarlijkse AGM- en HYM ledenvergaderingen (beide gratis toegankelijk voor leden, incl. koffie/thee, excl. overige consumpties);
7. 41 Club Nederland faciliteert de aansluiting bij YAP International. Via het (YAP)Young Ambassadors Program van 41 International hebben kinderen van 41-ers exclusief de mogelijkheid om rond te reizen in andere landen die aangesloten zijn bij 41- en YAP International.
Alle activiteiten die naast de bovenstaande faciliteiten door het Hoofdbestuur worden ondernomen om 41 Club Nederland verbonden te houden met en te promoten bij andere organisaties binnen de ‘Roundtable Family of Clubs’, 41 International en elders, worden volledig bekostigd uit eigen middelen van betrokken Hoofdbestuursleden. Als 41-lid betaal je contributie voor faciliteiten waar je daadwerkelijk en volledig zèlf gebruik van kunt maken en niet voor zaken die juist anderen faciliteren in hun 41 (bestuurs-)lidmaatschap!

Kortom: May the Hinges of Friendship never Rust!